Чемпионат России по маджонгу 2010

E-mail Печать PDF

 

Турнирная таблица после первой (1) игровой сессии:

 

Игрок
ИО ТО
1 Myslivec Otto 253 4
2 Kamaeva Yulia 204 4
3 Kozlov Andrey 185 4
4 Chichigin Andrey 181 4
5 Petukhova Natalya 139 4
6 Chichigina Natalya 88 4
7 Ilyin Stanislav 25 4
8 Babushkin Aleksandr 13 4
9 Danilevskaya Alla 144 2
10 Netrebina Evgenia 89 2
11 Novikov Vitaly 87 2
12 van der Linden Pauline 43 2
13 Bolshakov Aleksey 18 2
14 Anokhin Pavel 15 2
15 Basalaev Aleksandr 9 2
16 Substitute player 2 -1 2
17 Dulenko Galina 8 1
18 van der Linden Ad 5 1
19 Martynenko Tatyana 5 1
20 Volkov Igor -53 1
21 Zhukov Georgy -66 1
22 Logvinov Oleg -76 1
23 Khoroshilova Viktoria -89 1
24 Beliakova Galina -138 1
25 Savitsky Vitaly -27 0
26 Perov Nikita -48 0
27 Doppelhofer Alexander -111 0
28 Stepanov Vladimir -131 0
29 Shershak Pavel -135 0
30 Stepanova Anna -160 0
31 Substitute player 1 -204 0
32 Vasechkin Andrey -272 0

 


Турнирная таблица после второй (2) игровой сессии:

 

Игрок ИО ТО
1 Kamaeva Yulia 378 8
2 Chichigina Natalya 326 8
3 Babushkin Aleksandr 119 8
4 Ilyin Stanislav 99 8
5 Netrebina Evgenia 159 6
6 Bolshakov Aleksey 111 6
7 Kozlov Andrey 56 5
8 Danilevskaya Alla 156 4
9 Doppelhofer Alexander 117 4
10 Petukhova Natalya 81 4
11 Myslivec Otto 75 4
12 Stepanova Anna 54 4
13 Chichigin Andrey 47 4
14 Anokhin Pavel 7 4
15 Novikov Vitaly 83 3
16 Dulenko Galina 40 3
17 Zhukov Georgy -49 3
18 Beliakova Galina -95 3
19 Savitsky Vitaly 58 2
20 van der Linden Ad -11 2
21 Martynenko Tatyana -62 2
22 Perov Nikita -67 2
23 van der Linden Pauline -87 2
24 Logvinov Oleg -120 2
25 Khoroshilova Viktoria -125 2
26 Basalaev Aleksandr -153 2
27 Volkov Igor -161 1
28
Shershak Pavel -164 1
29
Stepanov Vladimir -203 1
30
Vasechkin Andrey -373 0

 

Турнирная таблица после третьей (3) игровой сессии:

 

Игрок ИО ТО
1 Chichigina Natalya 477 12
2 Ilyin Stanislav 249 12
3 Kamaeva Yulia 261 9
4 Babushkin Aleksandr 95 9
5 Petukhova Natalya 351 8
6 Doppelhofer Alexander 236 8
7 Bolshakov Aleksey 125 8
8 Anokhin Pavel 78 8
9 Netrebina Evgenia 184 7
10 Kozlov Andrey 109 7
11 Perov Nikita 214 6
12 Stepanova Anna 58 6
13 van der Linden Pauline 19 6
14 Myslivec Otto 95 5
15 Chichigin Andrey 58 5
16 Stepanov Vladimir 11 5
17 Savitsky Vitaly 116 4
18 Danilevskaya Alla 65 4
19 Martynenko Tatyana -29 4
20 Logvinov Oleg -137 4
21 Novikov Vitaly 21 3
22 van der Linden Ad -51 3
23 Zhukov Georgy -183 3
24 Dulenko Galina -187 3
25 Volkov Igor -191 3
26 Beliakova Galina -271 3
27
Basalaev Aleksandr -307 3
28
Khoroshilova Viktoria -254 2
29
Shershak Pavel -343 1
30 Vasechkin Andrey -542 0

 

Турнирная таблица после четвертой (4) игровой сессии:

 

Игрок ИО ТО
1 Ilyin Stanislav 157 13
2 Doppelhofer Alexander 466 12
3 Chichigina Natalya 396 12
4 Anokhin Pavel 288 12
5 Bolshakov Aleksey 283 12
6 Petukhova Natalya 401 10
7 Kamaeva Yulia 203 10
8 Stepanov Vladimir 68 9
9 Kozlov Andrey 55 9
10 Babushkin Aleksandr 14 9
11 Savitsky Vitaly 234 8
12 Netrebina Evgenia 146 8
13 van der Linden Pauline 65 8
14 Novikov Vitaly 170 7
15 Perov Nikita 158 7
16 Myslivec Otto 107 7
17 van der Linden Ad 16 7
18 Volkov Igor -50 7
19 Martynenko Tatyana 20 6
20 Chichigin Andrey -13 6
21 Stepanova Anna -126 6
22 Danilevskaya Alla 11 5
23 Dulenko Galina -144 5
24 Basalaev Aleksandr -236 5
25 Zhukov Georgy -186 4
26 Logvinov Oleg -298 4
27 Beliakova Galina -378 3
28
Khoroshilova Viktoria -357 2
29
Vasechkin Andrey -530 2
30 Shershak Pavel -518 1

 

Турнирная таблица после пятой (5) игровой сессии:

 

Игрок ИО ТО
1 Ilyin Stanislav 242 17
2 Bolshakov Aleksey 555 16
3 Kamaeva Yulia 385 14
4 Doppelhofer Alexander 424 13
5 Chichigina Natalya 383 13
6 Babushkin Aleksandr 218 13
7 Savitsky Vitaly 558 12
8 Anokhin Pavel 179 12
9 Petukhova Natalya 441 11
10 van der Linden Ad 177 11
11 Netrebina Evgenia 90 10
12 Stepanov Vladimir 20 10
13 Kozlov Andrey -12 10
14 Novikov Vitaly 243 9
15 Myslivec Otto 87 9
16 Dulenko Galina -45 9
17 Stepanova Anna -79 8
18 Volkov Igor -82 8
19 van der Linden Pauline -237 8
20 Danilevskaya Alla 88 7
21 Perov Nikita 1 7
22 Chichigin Andrey -124 7
23 Zhukov Georgy -151 6
24 Martynenko Tatyana -164 6
25 Logvinov Oleg -220 6
26 Basalaev Aleksandr -261 6
27 Beliakova Galina -387 5
28 Shershak Pavel -479 5
29
Khoroshilova Viktoria -573 2
30
Vasechkin Andrey -591 2

 

Турнирная таблица после шестой (6) игровой сессии:

Игрок ИО ТО
1 Doppelhofer Alexander 534 17
2 Chichigina Natalya 479 17
3 Ilyin Stanislav 188 17
4 Bolshakov Aleksey 394 16
5 Kamaeva Yulia 300 14
6 Anokhin Pavel 249 14
7 Savitsky Vitaly 489 13
8 Petukhova Natalya 462 13
9 Novikov Vitaly 303 13
10 Myslivec Otto 227 13
11 van der Linden Ad 196 13
12 Babushkin Aleksandr 92 13
13 Volkov Igor 164 12
14 Netrebina Evgenia 85 12
15 Stepanov Vladimir 14 11
16 Kozlov Andrey -48 11
17 Dulenko Galina -81 10
18 Martynenko Tatyana -88 10
19 Logvinov Oleg -173 10
20 Danilevskaya Alla 130 9
21 Stepanova Anna -91 9
22 van der Linden Pauline -290 9
23 Chichigin Andrey -124 8
24 Zhukov Georgy -146 8
25 Perov Nikita -40 7
26 Basalaev Aleksandr -365 7
27 Shershak Pavel -498 7
28
Beliakova Galina -533 5
29
Khoroshilova Viktoria -649 2
30 Vasechkin Andrey -701 2

 

 You are here Главная